TỔ XÃ HỘI

Trường THCS Hoàng Ngân

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI

Năm học : 2019 – 2020

 
STT Họ và tên CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 LÂM THỊ LỤA Tổ trưởng ĐHSP Văn
2 ĐẶNG THỊ THỤC Tổ phó ĐHSP Văn
3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG CĐSP Văn
4 VŨ THỊ XUÂN SINH ĐHSP Văn
5 HOÀNG THỊ HẢI ĐHSP Tiếng Anh
6 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ĐHSP Văn
7 NGUYỄN THỊ NHÀI CĐSP Văn
8 LƯU THỊ HẢI HOÀ CĐSP Văn
9 VŨ THỊ HUYỀN ĐHSP Tiếng Anh
10 NGUYỄN THỊ QUYÊN ĐHSP Tiếng Anh
11 LƯU HỮU NAM CĐSP Âm nhạc
12 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG ĐHSP Văn
13 NGUYỄN THỊ THƠM ĐHSP Địa
14 ĐỖ THỊ THUÝ CĐSP Âm nhạc
15 NGUYỄN THỊ THU THẢO CĐSP Mỹ Thuật

Tân Thịnh, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Hiệu Trưởng

Lê Đức Hiệu