VĂN PHÒNG

Tháng Chín 3, 2017 5:19 chiều

Trường THCS Hoàng Ngân

DANH SÁCH  TỔ VĂN PHÒNG

Năm học : 2017 – 2018

STT Họ và tên CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 ĐẶNG THỊ THU HIỀN Kế toán Trung cấp kế toán
2 NGUYỄN THỊ THOA y tế Trung  cấp điều dưỡng
3 LÊ THỊ PHƯƠNG y tế Trung cấp điều dưỡng
4 TỐNG XUÂN ĐỨC Văn phòng Y tá quân đội

                                                                                                 Tân Thịnh, ngày 05 tháng 9 năm 2020

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                     Lê Đức Hiệu