TỔ TỰ NHIÊN

Tháng Mười Hai 26, 2017 6:55 sáng

Trường THCS Hoàng Ngân

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN

Năm học : 2019 – 2020

STT Họ và tên CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN
1 VŨ THỊ THU THUÝ Tổ trưởng ĐHSP  Toán
2 TRẦN THỊ LỢI Tổ phó ĐHSP  Toán
3 TỐNG XUÂN ƯỚC CĐSP Toán
4 VŨ NGỌC DƯƠNG Nghỉ hưu
5 NGUYỄN HỒNG KIÊN ĐHSP  Toán
6 NGUYỄN THỊ THUÝ LÀ ĐHSP Lý
7 PHẠM HỮU THỌ ĐHSP Hóa
8 TRỊNH HỮU LƯỢNG ĐHSP Toán
9 HOÀNG THỊ MINH GIANG ĐHSP Toán
10 NGUYỄN VĂN THÀNH CĐSP Toán
11 VŨ THỊ HIỀN ĐHSP Sinh
12 LƯU THỊ THU CĐSP  Sinh Thể
13 BÙI THỊ PHƯƠNG ĐHSP  Toán
14 PHẠM THỊ THẮM CĐSP KTCN
15 TRẦN ĐỨC QUÂN CĐSP Hóa Sinh
16 PHẠM THỊ NGỌC CĐSP Toán
Tân Thịnh, ngày 26 tháng 8 năm 2020
                                       Hiệu Trưởng
                                      Lê Đức Hiệu