CHI BỘ ĐẢNG

 

CHI BỘ TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                 DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN   

     

 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 LÊ ĐỨC HIỆU Bí thư Hiệu Trưởng
2 PHẠM THỊ THU HẰNG Phó bí thư  Phó Hiệu Trưởng
3 NGUYỄN NHƯ VIỆT Chi ủy viên Phó Hiệu Trưởng
4 VŨ THỊ THU THUÝ   Tổ trưởng tổ KHTN
5 TỐNG XUÂN ƯỚC    
6 LƯU HỮU NAM    
7 NGUYỄN HỒNG KIÊN   Chủ tịch công đoàn trường 
8 NGUYỄN THỊ THUÝ LÀ  
9 PHẠM HỮU THỌ    
10 TRẦN THỊ LỢI    
11 HOÀNG THỊ MINH GIANG   Tổ phó tổ KHTN
12 NGUYỄN VĂN THÀNH
13 LƯU THỊ THU
14 BÙI THỊ PHƯƠNG
15 TRẦN ĐỨC QUÂN     Bí thư Đoàn
16 LÂM THỊ LỤA   Tổ trưởng tổ KHXH
17 VŨ THỊ XUÂN SINH  
18 HOÀNG THỊ HẢI    
19 NGUYỄN THỊ NHÀI    
20 ĐẶNG THỊ THỤC Thư kí  Tổ phó tổ KHXH 
21 VŨ THỊ HUYỀN
22 NGUYỄN THỊ QUYÊN
23 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG
24 PHẠM THỊ NGỌC

                                                                                                                            Tân Thịnh, ngày 05 tháng 9 năm 2020

                                                                                                                                                       BÍ THƯ

                                                                                                                                                 Lê Đức Hiệu