Chùm ảnh Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

Tháng Chín 15, 2018 3:46 chiều

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (7) 1 (13) 1 (14)  1 (17) 1 (16)  1 (18) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (28) 1 (29) 1 (4) 1 (15) 1 (19) 1 (23)