Nông thôn mới – Sự đồng lòng, đoàn kết của một tập thể

Tháng Bảy 6, 2018 9:14 sáng

TÂN THỊNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

TIÊU CHÍ 5 VÀ 14 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

 

– Nhiều năm trở lại đây Đảng, chính quyền địa phương cùng nhân dân xã Tân Thịnh đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới trường lớp, chăm lo sự nghiệp giáo dục tại địa phương nhằm đảm bảo hoàn thiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới.

IMG_8742

Một số hình ảnh đoàn công tác của UBND tỉnh Nam Định về thẩm định tiêu chí NTM xã Tân Thịnh

– Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm: Tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. Tiêu chí số 5 được đánh giá dựa vào tỷ lệ các trường Mầm non, Tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia. Tiêu chí 14 được đánh giá dựa vào tỷ lệ học sinh đỗ TN THCS tiếp tục học tiếp THPT, học nghề đạt trên 90% và số lao động trong độ tuổi có việc làm qua đào tạo đạt trên 45%

IMG_8739

Hình ảnh đoàn công tác của UBND tỉnh Nam Định về thẩm định tiêu chí 5 và 14 tại THCS Hoàng Ngân

– Theo đó, các xã đạt tiêu chí này phải có 100% số trường đạt chuẩn. Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo xã Tân Thịnh luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhân dân cùng các tổ chức xã hội trong việc đầu tư, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Nhờ đó đến nay, toàn xã đã có 5/5 trường đạt chuẩn Quốc gia

IMG_8741

Hình ảnh đoàn công tác của UBND tỉnh Nam Định về thẩm định tiêu chí 5 và 14 tại THCS Hoàng Ngân

– Ngày 05 tháng 7 năm 2018 xã Tân Thịnh nói chung và các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong xã nói riêng vui mừng đón đoàn thẩm định kết quả xây dựng NTM của UBND tỉnh Nam Định về thẩm định 19 tiêu chí xây dựng NTM xã Tân Thịnh. Kết quả xã Tân Thịnh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018, đó là kết quả của sự đồng lòng nhất trí trong toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã với kết quả này chúng ta lại tiếp tục phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu, NTM bền vững