Ngày chủ nhật xanh

Tháng Năm 6, 2018 5:05 chiều

Những hình ảnh Thầy và trò trường THCS Hoàng Ngân tham gia lao động vệ sinh môi trường

8A889256-6627-4A19-8860-E2B48FCC2032 2EA856F5-E3AD-47AC-AE0C-56FE705A5FA9 C284CAC0-C03C-4728-ADFF-23BED07795F1 0B90B3C8-8EF6-47A6-81ED-DBA338AE580E A8AF53A3-D47C-4A78-8F4E-4E7D8641202E F85B455D-B01C-47C4-B2AD-4FB39337BCA9 D05AD7A5-087D-440A-9E8D-D82B0A934F90 6C37837C-1ACE-428B-9ED3-0071F6491E7B 02D95B3A-3817-440D-8C28-E1398AFEE985 7E5AF102-F571-45D9-BDBE-F964949E3E09