Lịch công tác tuần 40 năm học 2017 – 2018

Tháng Năm 25, 2018 7:08 chiều

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

                                                                (Áp dụng từ ngày 28 tháng 5 đến 03 tháng 6 năm 2018 )

 

 THỨ NGÀY/THÁNG  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
THỨ 2 (28/5/2018) –  Học sinh nghỉ

– Các bộ phận chuẩn bị lễ tổng kết năm học 2017 – 2018

– Mua hồ sơ thi THPT Trần Văn Bảo và THPT Lý Tự Trọng(đ/c Bùi Phương)

– Nhận bàn giao hồ sơ Tiểu học(đ/c Hiệu, Việt, Ng.Phượng, Hòa)

– Hoàn thành hồ sơ thi đua giáo viên(đ/c Kiên cung cấp mẫu hồ sơ cho giáo viên)

– Khối 9 ôn tập theo lịch ôn thi THPT nặm 2018

–  Học sinh K6,7,8 nghỉ

– Các bộ phận chuẩn bị lễ tổng kết năm học 2017 – 2018

– Nhận bàn giao hồ sơ Tiểu học(đ/c Hiệu, Việt, Ng.Phượng, Hòa)

THỨ 3 (29/5/2018) TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

– Bàn giao học sinh về địa phương

– Đ/c Việt, Quân và 02 GV Tiểu học xây dựng nội dung Poster ngày hội STEM ngành Giáo dục xã Tân Thịnh
THỨ 4 (30/5/2018) – Khối 9 học theo lịch- In Poster ngày hội STEM xã Tân Thịnh(đ/c Quân)

– Nộp hồ sơ thi đua giáo viên(đ/c Kiên thu và kiểm tra)

– Khối 9 học theo lịch
THỨ 5 (31/5/2018) – Khối 9 học theo lịch – Khối 9 học theo lịch
THỨ 6 (01/6/2018) – Trưng bày sản phẩm STEM xã Tân Thịnh tại THCS Hoàng Ngân

– Khối 9 học theo lịch

– Nộp hồ sơ thi THPT Trần Văn Bảo, THPT Lý Tự Trọng và THPT Quang Trung

– Chuyển sản phẩm và trưng bày tại THCS Nguyễn Hiền

– Khối 9 học theo lịch

THỨ 7 (02/6/2018) – NGÀY HỘI STEM HUYỆN NAM TRỰC LẦN THỨ NHẤT TẠI THCS NGUYỄN HIỀN

– Khối 9 học theo lịch

– NGÀY HỘI STEM HUYỆN NAM TRỰC LẦN THỨ NHẤT TẠI THCS NGUYỄN HIỀN

– Khối 9 học theo lịch

CN (03/6/2018)  – Ra quân làm vệ sinh môi trường(Địa bàn toàn xã – GVCN nhắc học sinh K6,7,8)

                                               Tân Thịnh, ngày 25 tháng 5 năm 2018

                                                                         T/M nhà trường                                             

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     

                                                                           Lê Đức Hiệu