LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25-26

Tháng Hai 16, 2020 9:03 sáng
BẢNG PHẦN CÔNG LỊCH TRỰC TRƯỜNG
 PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VIRUT CORONA GÂY RA
Thứ Ngày BGH Cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên Văn Phòng
TT NT GV (Trung tâm) GV( Nam Tân)
Thứ 2 17-Thg2 Việt  Hằng Ước, Thảo,Thọ, Lợi Là, Đặng Phượng, Sinh, Nhài Thoa
Thứ 3 18-Thg2 Hiệu Việt Kiên, Lụa, Thục, Lượng Vũ Hiền, Giang, Hải, Nam Hiền
Thứ 4 19-Thg2 Hiệu Hằng Huyền, Hòa, Quân, Dương H.Phương, B.Phương, N.Phượng Đức
Thứ 5 20-Thg2 Việt  Hằng Đỗ Thúy, Thu, Thơm, Quân Thành, Ngọc, Vũ Thúy Thoa
Thứ 6 21-Thg2 BGH GV mang Laptop đi tập huấn Chuẩn bị bài giảng Online ở nhà VP
Thứ 7 22-Thg2 Hiệu Việt Ước, Thảo,Thọ, Lợi Là, Đặng Phượng, Sinh, Nhài Hiền
CN 23-Thg2 Việt  Hằng Thắm, Lụa, Thục, Lượng Vũ Hiền, Giang, Hải, Nam Đức
Thứ 2 24-Thg2 Hiệu Việt Huyền, Hòa, Kiên, Dương H.Phương, B.Phương, N.Phượng Thoa
Thứ 3 25-Thg2 Hiệu Hằng Đỗ Thúy, Thu, Thơm, Thắm Thành, Ngọc, Vũ Thúy Hiền
Thứ 4 26-Thg2 Việt  Hằng Kiên, Thảo,Thọ, Lợi Là, Đặng Phượng, Sinh, Nhài Đức
Thứ 5 27-Thg2 Hiệu Việt Ước, Lụa, Thục, Lượng Vũ Hiền, Giang, Hải, Nam Thoa
Thứ 6 28-Thg2 Hiệu Hằng Huyền, Hòa, Quân, Dương H.Phương, B.Phương, N.Phượng Hiền
Thứ 7 29-Thg2 Việt  Hằng Đỗ Thúy, Thu, Thơm, Thắm Thành, Ngọc, Vũ Thúy Thoa
CN 01-Thg3 BGH Tập trung toàn trường vệ sinh Nghỉ VP

                                                                                             T/M nhà trường
                                                                                                Hiệu Trưởng

                                                                                                    (Đã kí)

                                                                                                Lê Đức Hiệu