Liên hệ

Trường THCS Hoàng Ngân

Địa chỉ: Xã Tân Thịnh –  Huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Lê Đức Hiệu       Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0907814888  Email: thcshoangngan.pgdnt@gmail.com