LỊCH TRỰC TẾT – XUÂN CANH TÝ 2020

Tháng Một 12, 2020 8:20 sáng

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                  LỊCH TRỰC TẾT CANH TÝ 2020

                                                   CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2020

NGÀY /THÁNG TRỰC KHU TRUNG TÂM TRỰC KHU NAM TÂN
THỨ 220/01/2020

(26/12 ÂL)

Đ/c Nguyễn Như Việt – PHT
THỨ 321/01/2020

(27/12 ÂL)

Đ/c Đặng Thị Thu Hiền – VP Đ/c Phạm Thị Thu Hằng – PHT
THỨ 422/01/2020

(28/12 ÂL)

Đ/c Nguyễn Như Việt – PHT Đ/c Lê Đức Hiệu – HT
THỨ 523/01/2020

(29/12 ÂL)

Đ/c Đặng Thị Thu Hiền – VP Đ/c Phạm Thị Thu Hằng – PHT
THỨ 624/01/2020

(30/12 ÂL)

Đ/c Lê Đức Hiệu – HT Đ/c Nguyễn Thị Thoa – VP
THỨ 725/01/2020

(01/01 ÂL)

Đ/c Lê Đức Hiệu – HT
CN26/01/2020

(02/01 ÂL)

Đ/c Nguyễn Như Việt – PHT Đ/c Phạm Thị Thu Hằng – PHT
THỨ 227/01/2020

(03/01 ÂL)

Đ/c Đặng Thị Thu Hiền – VP Đ/c Nguyễn Thị Thoa – VP
THỨ 328/01/2020

(04/01 ÂL)

Đ/c Nguyễn Như Việt – PHT Đ/c Phạm Thị Thu Hằng – PHT
THỨ 429/01/2020

(05/01 ÂL)

Đ/c Lê Đức Hiệu – HT Đ/c Nguyễn Thị Thoa – VP
THỨ 530/01/2020

(06/01 ÂL)

KHAI XUÂN – GV, HS ĐẾN TRƯỜNG

                                                                                            Tân Thịnh, ngày 12 tháng 01 năm 2020

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     (Đã kí)

                                                                                                             Lê Đức Hiệu