LỊCH CÔNG TÁC(Từ 31/8 đến 05/9/2020)

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 

                                 (Áp dng t ngày 31 tháng 8 năm 2020 đến 05 tháng 9 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 31/8 -BGH trực trường  -BGH trực trường
3 01/9 – 7h00′: Tập trung học sinh(GVCN)-7h15′: Tập trung GV(không làm công tác chủ nhiệm) làm PC tại khu Trung tâm– 9h00′: Họp hội đồng xét duyệt lên lớp – Chuẩn bị các điều kiện Khai giảng năm học mới
4 02/9 – NGHỈ QUỐC KHÁNH 02/9  – NGHỈ QUỐC KHÁNH 02/9
5 03/9 – Tập trung học sinh  – Chuẩn bị các điều kiện Khai giảng năm học mới
6 04/9 – Tập trung học sinh– Lao động các khu vực– Chuẩn bị các điều kiện Khai giảng năm học mới – Chuẩn bị các điều kiện Khai giảng năm học mới-Tổng duyệt chương trình Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021
7 05/9

KHAI GIẢNG

NĂM HỌC MỚI

2020 – 2021

 

– Nghỉ
CN 06/9

                                                 Tân Thnh, ngày 30 tháng 8 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu