LỊCH CÔNG TÁC(Từ 06/7/2020 – 11/7/2020)

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 

                                 (Áp dng t ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến 11 tháng 7 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp: 9B(đ/c Lợi)  Lớp: 8A(đ/c Vũ Thúy)
 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 06/7 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 – 2020 – Khối 6,7,8 bắt đầu nghỉ hè 2020 đến khi có thông báo. Trong thời gian nghỉ tham gia các hoạt động hè theo kế hoạch của nhà trường

– Đ/c Đặng Hiền nộp báo cáo hỗ trợ giáo dục từ năm 2017 – 2020 về UBND xã

– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020307/7– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020

– Giáo viên hoàn thiện hồ sơ cá nhân, hồ sơ thi đua– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020408/7– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020

THI THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

– Giáo viên hoàn thiện hồ sơ cá nhân, hồ sơ thi đua– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020

THI THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG509/7– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020

THI THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

– Giáo viên hoàn thiện hồ sơ cá nhân, hồ sơ thi đua– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020

THI THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

– Nộp hồ sơ đánh giá chuẩn HT, PHT về PGD(đ/c Đặng Hiền)610/7– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020

THI THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020

THI THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

– Tổng kết năm học 2019 – 2020 với giáo viên

711/7

– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020

– Khối 9 ôn tập thi THPT năm 2020CN12/7– Học sinh nghỉ– Trực trường: Đ/c  Việt – Học sinh nghỉ

                                                Tân Thnh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu