LỊCH CÔNG TÁC( từ 04/5 đến 09/5/2020)

Tháng Năm 3, 2020 7:53 sáng

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 

                                 (Áp dng t ngày 04 tháng 5 năm 2020 đến 09 tháng 5 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp: 6D(đ/c Ước)  Lớp: 7D(đ/c Nguyễn Phượng)

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 04/5 – ĐÓN HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG CÁC KHỐI LỚP– 6h15′: Đo thân nhiệt, kiểm tra y tế cho học sinh:

+/ Khu Trung tâm: Đ/c Thoa, Đặng Hiền, Thảo, Ước

+/ Khu Nam Tân: Đ/c Lê Phương, Đức, Thu, Giang, Thành

– Thực hiện theo TKB mới, phân công dạy thay các đ/c tham dự Đại hội(đ/c Hằng triển khai)

– Báo cáo nhanh tình hình hs đến trường sau đợt nghỉ dài ngày về PGD

DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THỊNH: Đ/c Hiệu, Việt, Hằng, Lụa, Vũ Thúy, Thục, Lợi, Kiên, Quân, Lả

– Thực hiện TKB chiều
3 05/5  – Lên lớp theo TKB– 6h15′: Đo thân nhiệt, kiểm tra y tế cho học sinh:

+/ Khu Trung tâm: Đ/c Việt, Thoa, Thảo, Đặng Hiền

+/ Khu Nam Tân: Đ/c Hằng, Lê Phương, Đức, Thu

– Thực hiện theo TKB chiều
4 06/5 – Lên lớp theo TKB– 6h15′: Đo thân nhiệt, kiểm tra y tế cho học sinh:

+/ Khu Trung tâm: Đ/c Hiệu, Thoa, Quân, Đặng Hiền

+/ Khu Nam Tân: Đ/c Hằng, Lê Phương, Đức, Ngọc

 – Thực hiện theo TKB chiều
5 07/5 – Lên lớp theo TKB– 6h15′: Đo thân nhiệt, kiểm tra y tế cho học sinh:

+/ Khu Trung tâm: Đ/c Việt, Thoa, Kiên

+/ Khu Nam Tân: Đ/c Hiệu, Lê Phương, Đức, Thành

– Đ/c Đặng Hiền nhận bằng tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 tại Phòng GD&ĐT

– Đ/c Thoa nhận phôi và kẹp học bạ tại THCS Nam Dương

 – Thực hiện theo TKB chiều
6 08/5 – Lên lớp theo TKB– 6h15′: Đo thân nhiệt, kiểm tra y tế cho học sinh:

+/ Khu Trung tâm: Đ/c Việt, Thoa, Thảo, Đặng Hiền

+/ Khu Nam Tân: Đ/c Hằng, Lê Phương, Đức, Thu

– Họp bình tuần sau tiết 4 tại khu Trung tâm, thông báo quyết định nghỉ hưu của đ/c Dương

 – Thực hiện theo TKB chiều
7 09/5 – Lên lớp theo TKB– 6h15′: Đo thân nhiệt, kiểm tra y tế cho học sinh:

+/ Khu Trung tâm: Đ/c Việt, Thoa, Thảo, Ước

+/ Khu Nam Tân: Đ/c Hiệu, Lê Phương, Hà Phương, Đặng Phượng

 – Thực hiện theo TKB chiều
CN 10/5  – Nghỉ  – Nghỉ

                                                 Tân Thnh, ngày 03 tháng 5 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu