LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020)

Tháng Sáu 19, 2020 3:20 chiều

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 

                                 (Áp dng t ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến 27 tháng 6 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp: 6D(đ/c Ước)  Lớp: 7C(đ/c Nhài)

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 22/6 – Khối 6,7 khảo sát giai đoạn IV:

+/ Môn Toán(Từ 7h30′)

+/ Môn Tiếng Anh(Từ 9h50′)

– Khối 8, 9 nghỉ

– Khối 6,7 khảo sát giai đoạn IV:

+/ Môn Văn(Từ 14h30′)

– Khối 8, 9 nghỉ

3 23/6 – Khối 8 khảo sát giai đoạn IV:

+/ Môn Toán(Từ 7h30′)

+/ Môn Tiếng Anh(Từ 9h50′)– Khối 9 ôn tập

– Khối 6, 7 nghỉ

– Khối 8 khảo sát giai đoạn IV:

+/ Môn Văn(Từ 14h30′)

– Khối 9 ôn tập

– Khối 6, 7 nghỉ

– 17h00′: Đ/c Thoa nộp bài khối 6,7,8 tại THCS Điền Xá

– Đ/c Hằng, Lụa, Thục, Đặng Hiền kiểm tra hồ sơ xét TNTHCS tại trường

4 24/6  CHẤM THI TẠI THCS ĐIỀN XÁ

– Hs khối 6,7,8 nghỉ

– Khối 9 ôn tập

– 9h00′: Đ/c Thoa, Lê Phương nhập điểm tại THCS Điền Xá

– Khối 9 ôn tập

– Khối 6, 7, 8 nghỉ

– Đ/c Hằng, Lụa, Thục, Đặng Hiền kiểm tra hồ sơ xét TNTHCS tại THCS Điền Xá

5 25/6 – Lên lớp theo TKB

– Kí hồ sơ học bạ khối 9(đ/c Hiệu)

– Khối 9 ôn tập

– Khối 6, 7, 8 nghỉ

6 26/6 – Lên lớp theo TKB– Đ/c Hiệu họp HĐND xã tiếp xúc cử tri tại Nam Thịnh – Khối 9 ôn tập

– Khối 6, 7, 8 nghỉ

– 14h00′: Họp Chủ tịch hội đồng xét TN THCS tại PGD(đ/c Hiệu)

7 27/6 HỘI ĐỒNG XÉT TN THCS LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG(Đ/c Hiệu, Hằng, Việt, Lụa, Lợi, Thục, Vũ Thúy, Quân, Bùi Phương, Đặng Hiền, Thoa)– Hs cả trường nghỉ – Khối 9 ôn tập

– Khối 6, 7, 8 nghỉ

CN 21/6 – Học sinh nghỉ

– Trực trường: Đ/c Việt

– Nghỉ

                                                Tân Thnh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu