LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ 18/5 đến 23/5/2020)

Tháng Năm 15, 2020 5:27 chiều

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 

                                 (Áp dng t ngày 18 tháng 5 năm 2020 đến 23 tháng 5 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp: 9B(đ/c Lợi)  Lớp: 8B(đ/c Sinh)

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 18/5  – Lên lớp theo TKB

 

– Thực hiện TKB chiều
3 19/5  – Lên lớp theo TKB

 

– Thực hiện theo TKB chiều
4 20/5 – Lên lớp theo TKB

 

 – Thực hiện theo TKB chiều
5 21/5 – Lên lớp theo TKB  – Thực hiện theo TKB chiều– 16h15′: Hội nghị công bố các chức danh chủ chốt địa phương(đ/c Hiệu, hằng, Việt dự tại UBND xã)

– 16h30′: Khối 6, 7, 8 lao động vệ sinh trường lớp Khu Trung tâm: Đ/c  Thoa, Đặng Hiền, Lê Phương, Đức và GVCN, GVBM dạy ôn tập  phụ trách

6 22/5  – Lên lớp theo TKB– Họp bình tuần sau tiết 4 tại khu Trung tâm  – Thực hiện theo TKB chiều– 14h30′: Hội nghị bàn giao khu Liên hợp TDTT (TP: PGD, UBND xã, HCMHS, BGH, CTCĐ, VP)
7 23/5 – Lên lớp theo TKB

 

 – Thực hiện theo TKB chiều
CN 24/5  – Học sinh nghỉ– Đ/c Hiệu họp với một sốphụ huynh khối 9 tại khu Trung tâm(đ/c Lụa, Lợi và Thục gửi giấy mời)

– Trực trường: Đ/c Hiệu

 – Nghỉ

                                                 Tân Thnh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu