LỊCH CÔNG TÁC TUẦN(Từ 11/5 đến 16/5/2020)

Tháng Năm 8, 2020 2:30 chiều

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 

                                 (Áp dng t ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến 16 tháng 5 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp: 9A(đ/c Lụa)  Lớp: 8A(đ/c Vũ Thúy)

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 11/5  – Lên lớp theo TKB

 

– Thực hiện TKB chiều
3 12/5  – Lên lớp theo TKB– Kiểm tra nền nếp các lớp khu Trung tâm(đ/c Việt, Thảo, Thu, Lụa)

 

– Thực hiện theo TKB chiều
4 13/5 – Lên lớp theo TKB– Kiểm tra nền nếp các lớp khu Nam Tân(đ/c Hằng, Thảo, Thu, Vũ Thúy)

 

 – Thực hiện theo TKB chiều
5 14/5 – Lên lớp theo TKB– Xây dựng và nộp KHPT năm học 2020 – 2021 về PGD(đ/c Hiệu)  – Thực hiện theo TKB chiều
6 15/5 – Lên lớp theo TKB

 

 

 – Thực hiện theo TKB chiều
7 16/5 – Lên lớp theo TKB– Các lớp bình tuần đánh giá thi đua

+/ Phụ trách khu Trung tâm: Đ/c Việt và GVCN K6,9

+/ Phụ trách khu Nam Tân: Đ/c Hiệu và GVCN K7,8

 – Thực hiện theo TKB chiều
CN 17/5  – Nghỉ– Trực trường: Đ/c Hiệu  – Nghỉ

                                                 Tân Thnh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu