LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3(2018-2019)

Tháng Chín 7, 2018 4:47 chiều

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

                                                                (Áp dụng từ ngày 10 tháng 9 đến 15 tháng 9 năm 2018 )

Trực tuần khu Nam Tân Trực tuần khu Nam Thịnh
Lớp: 6A (đ/c Hòa) Lớp: 9C (đ/c Bùi Phương)

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 10/9 – Lên lớp theo TKB- Chào cờ đầu tuần (đ/c Hiệu dự khu Nam Thịnh)

– Thực hiện theo TKB đã chỉnh

– Kí duyệt KHBD, chuẩn bị đón đoàn KT nền nếp đàu năm của PGD

– Lên lớp theo TKB- 16h30′ hội ý BGH, TT, TPCM tại khu Nam Tân

– Cập nhật các thông tin PC-XMC năm 2018(đ/c Việt phụ trách)

3 11/9 – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB- Cập nhật các thông tin PC-XMC năm 2018(đ/c Việt phụ trách)
4 12/9 – Lên lớp theo TKB- Họp Hiệu trưởng tại PGD  – Lên lớp theo TKB- Cập nhật các thông tin PC-XMC năm 2018(đ/c Việt phụ trách)
5 13/9 – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB- Cập nhật các thông tin PC-XMC năm 2018(đ/c Việt phụ trách)
6 14/9 – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB- Cập nhật các thông tin PC-XMC năm 2018(đ/c Việt phụ trách)
7 15/9 – Lên lớp theo TKB– Bình tuần toàn trường tại khu Nam Tân(sau tiết 3)   – Lên lớp theo TKB
CN 16/9

                                               Tân Thịnh, ngày 08 tháng 9 năm 2018

                                                                         T/M nhà trường                                             

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã kí)                 

                                                                           Lê Đức Hiệu