LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 30

                                 (Áp dng t ngày 05 tháng 4 năm 2021 đến 10 tháng 4 năm 2021 )

 

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp 9B – GVCN: Bùi Thị Phương   Lớp 8C– GVCN: Trần Thị Lợi

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 05/4 – Chào cờ đầu tháng 4 tại khu Trung tâm(đ/c Hằng, Thảo, Phương, Lợi và các GVCN)

– Lên lớp theo TKB mới

– Kí duyệt KHBD(đ/c Việt, Hằng)

– Lên lớp theo TKB chiều

– Đội TDTT tập luyện tại sân vận động THCS Nam Hùng(đ/c Tuấn, Thu)

3 06/4 – Lên lớp theo TKB sáng

– Đội TDTT tập luyện tại sân vận động Thanh Khê – Nam Cường(đ/c Tuấn)

– Lên lớp theo TKB chiều
4 07/4 – Lên lớp theo TKB sáng

– Đ/c Hiệu duyệt KHPT tại PGD

– Lên lớp theo TKB chiều
5 08/4 – Lên lớp theo TKB sáng

– Đ/c Đặng Hiền nhận bằng TNTHCS của hs năm 2020 tại PGD

– Lên lớp theo TKB chiều khối 9

– Từ 14h00′ – 17h30′: Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8

– 14h00′: Đ/c Hiệu, Việt, Hằng dự họp tại UBND xã Tân Thịnh

6 09/4 – Lên lớp theo TKB sáng

– 09h00′: Họp BGH tại khu Trung tâm

– Đội TDTT tập luyện tại sân vận động Thanh Khê – Nam Cường(đ/c Tuấn)

– Lên lớp theo TKB chiều
– Đội TDTT tập luyện tại sân vận động THCS Nam Hùng(đ/c Tuấn, Thu)
7 10/4 – Lên lớp theo TKB sáng

– Đ/c Hiệu dự sinh hoạt lớp 9B

– Lên lớp theo TKB chiều
CN 11/4  – Trực trường đ/c Hằng   – Trực trường đ/c Hiệu

                                                                            Tân Thnh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

                                                                                                   T/M nhà trường                                     

                                                                                                    HIU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã kí)                 

                                                                                                       Lê Đc Hiệu