LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 28

                                 (Áp dng t ngày 22 tháng 3 năm 2021 đến 27 tháng 3 năm 2021 )

 

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp 7c – GVCN: Nguyễn Thị Phượng   Lớp 8A– GVCN: Vũ Thị Thu Thúy

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 22/3 – Lên lớp theo TKB sáng– Kí duyệt KHBD(đ/c Hằng, Việt)

– Đ/c Quân – Bí thư Đoàn báo cáo BGH kế hoạch kết nạp Đoàn cho Đội viên lớn tuổi

– 10h30′: Hội ý BGH và các đ/c GV dạy khối 9 tại khu Trung tâm

– Lên lớp theo TKB chiều
3 23/3  – Lên lớp theo TKB sáng– GV nhập điểm giai đoạn III trên phần mềm SMAS(đ/c Quân, Đặng Hiền theo dõi báo cáo BGH) – Lên lớp theo TKB chiều– Đội tuyển TDTT tập huấn tại Thanh Khê – Nam Cường(đ/c Tuấn) 
4 24/3  – Lên lớp theo TKB sáng– Kiểm tra nền nếp khu Nam Tân (đ/c Hằng chỉ đạo) – Lên lớp theo TKB chiều– Đội tuyển TDTT tập huấn tại THCS Nam Hùng(đ/c Tuấn, Thu)
5 25/3 – Lên lớp theo TKB sáng– Kiểm tra nền nếp khu Trung tâm (đ/c Hằng chỉ đạo) – Lên lớp theo TKB chiều– Đội tuyển TDTT tập huấn tại Thanh Khê – Nam Cường(đ/c Tuấn) 
6 26/3 – Lên lớp theo TKB sáng– Bình tuần 28 tại khu Trung tâm – Lên lớp theo TKB chiều– Đội tuyển TDTT tập huấn tại THCS Nam Hùng(đ/c Tuấn, Thu)
7 27/3 – Lên lớp theo TKB sáng– Bình tuần với học sinh 

+/ đ/c Hiệu dự lớp 8D

+/ đ/c Việt dự lớp 7C

– Lên lớp theo TKB chiều
CN 28/3  – Đ/c Hiệu trực trường – Nghỉ 

                                                                            Tân Thnh, ngày 20 tháng 3 năm 2021

                                                                                                   T/M nhà trường                                     

                                                                                                    HIU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã kí)                 

                                                                                                       Lê Đc Hiệu