LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 27

                                 (Áp dng t ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến 20 tháng 3 năm 2021 )

 

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp 7B – GVCN: Nguyễn Văn Thành   Lớp 6E– GVCN: Trần Thị Tuyết

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 15/3 – Chào cờ đầu tuần tại khu Trung tâm(đ/c Hằng, Thảo, Tuyết, Thành chuẩn bị)– Tổ chức lễ Trưởng thành Đội cho học sinh lớp 9(đ/c Hằng, Quân, Thảo và GVCN lớp 9 phụ trách)– Lên lớp theo TKB sáng– Kí duyệt KHBD(đ/c Việt, Hằng)

– 9h00′ đ/c Việt nhận đề khảo sát tại PGD

– Khảo sát giai đoạn III:+/ Khối 8: Môn Văn – Anh+/ Khối 9: Môn Văn – Anh(Thời gian khảo sát:

– 13h00′ vào phòng thi

– 13h30′ tính giờ)

3 16/3  – Lên lớp theo TKB sáng– Đ/c Hằng làm hồ sơ cho học sinh thi TDTT cấp Tỉnh(theo mẫu của PGD) – Khảo sát giai đoạn III:+/ Khối 6: Môn Văn – Anh+/ Khối 7: Môn Văn – Anh(Thời gian khảo sát:

– 13h00′ vào phòng thi

– 13h30′ tính giờ)

4 17/3  – Lên lớp theo TKB sáng – Khảo sát giai đoạn III:+/ Khối 7: Môn Toán+/ Khối 8: Môn Toán(Thời gian khảo sát:

– 13h00′ vào phòng thi

– 13h30′ tính giờ)

5 18/3 – Lên lớp theo TKB sáng – Khảo sát giai đoạn III:+/ Khối 6: Môn Toán+/ Khối 9: Môn Toán(Thời gian khảo sát:

– 13h00′ vào phòng thi

– 13h30′ tính giờ)

6 19/3 – Lên lớp theo TKB sáng – Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8– Khối 9 ôn tập chiều– Tập huấn TDTT cấp Tỉnh(đ/c Tuấn, Thu và 03 học sinh Kiệt, Linh, Hậu tại THCS Nam Hùng)– Đ/c Việt nộp bài khảo sát khối 7,9 tại THCS Nam Lợi

– Đ/c Đặng Hiền nộp bài tại THCS Điền Xá

7 20/3 – Chấm thi:+/ Khối 7,9 tại THCS Nam Lợi(danh sách GV chấm thi do PGD triệu tập)– Bồi dưỡng HSG khối 8 các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa tại khu Trung tâm– Học sinh nghỉ(trừ đội tuyển lớp 8A) – Chấm thi:+/ Khối 6, 8 tại THCS Điền Xá(100% GV dạy V,T,A các trường trong miền I)– Bồi dưỡng HSG khối 8 tại khu Nam Tân và khu Trung tâm– Khối 9 học chiều theo TKB

– Học sinh khối 6,7,8 nghỉ(trừ đội tuyển lớp 8A)

CN 21/3  – Đ/c Việt trực trường – Nghỉ 

                                                                            Tân Thnh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

                                                                                                   T/M nhà trường                                     

                                                                                                    HIU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã kí)                 

                                                                                                       Lê Đc Hiệu