LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 26

                                 (Áp dng t ngày 08 tháng 3 năm 2021 đến 13 tháng 3 năm 2021 )

 

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp 7A – GVCN: Nguyễn Thị Quyên   Lớp 6D– GVCN: Nguyễn Hồng Kiên

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 08/3 – Lên lớp theo TKB sáng– Kí duyệt KHBD(đ/c Việt, Hằng)

– Chào mừng ngày phụ nữ 08/3 

– Lên lớp theo TKB chiều
3 09/3  – Lên lớp theo TKB sáng – Lên lớp theo TKB chiều– Họp HT+GV TD xây dựng kế hoạch tập huấn tham gia thi HKPĐ cấp tỉnh

-TG: 14h00 ngày 09/3/2021

– ĐĐ: Hội trường tầng 2, Phòng GD&ĐT

– TP: Đ/c Hiệu, Tuấn

4 10/3  – Lên lớp theo TKB sáng – Lên lớp theo TKB chiều– Tập huấn TDTT cấp Tỉnh(đ/c Hiệu, Tuấn, Thu, Đặng Hiền và 06 học sinh Kiệt, Linh, Hậu, Hùng, Duy, Huy)
5 11/3 – Lên lớp theo TKB sáng – Bồi dưỡng HSG khối 6,7,8– Khối 9 học theo TKB chiều

– Tập huấn TDTT cấp Tỉnh(đ/c Tuấn, Thu và 03 học sinh Hùng, Duy, Hậu tại Thanh Khê và PGD)

6 12/3 – Lên lớp theo TKB sáng– Họp bình tuần tại khu Trung tâm(Sau tiết 4) – Lên lớp theo TKB chiều– Tập huấn TDTT cấp Tỉnh(đ/c Tuấn, Thu và 03 học sinh Kiệt, Linh, Hậu tại THCS Nam Hùng)
7 13/3 – Lên lớp theo TKB sáng– Bình tuần học sinh(GVCN) – Lên lớp theo TKB chiều– Tập huấn TDTT cấp Tỉnh(đ/c Tuấn và 02 học sinh Hùng, Duy tại Thanh Khê – Nam Cường)
CN 14/3  – Đ/c Hằng trực trường

 

– Nghỉ 

                                                                            Tân Thnh, ngày 05 tháng 3 năm 2021

                                                                                                   T/M nhà trường                                     

                                                                                                    HIU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã kí)                 

                                                                                                       Lê Đc Hiệu