LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Tháng Một 3, 2020 8:33 sáng

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 20 

                                 (Áp dng t ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến 11 tháng 01 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
Lớp 9C(đ/c Thục)  Lớp 8D(đ/c Giang)

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 06/01 – Bắt đầu thực hiện chương trình HKII năm học 2019 – 2020

– Lên lớp theo TKB sáng

– Đ/c Hiệu dự Đại hội điểm HTX Nam Thịnh

– Kí duyệt KHBD

– Kí duyệt hồ sơ HKI(BGH)

– Giao ban trực tuyến PGD tại khu Nam Tân(đ/c Hiệu, Hằng, Việt)

– Lên lớp theo TKB chiều

– Hoàn thiện sản phẩm STKHKT dự thi cấp Tỉnh (đ/c Việt, Quân)

3 07/01 – Lên lớp theo TKB sáng

– Thi STKHKT cấp Tỉnh tại trường CĐSP Nam Định(đ/c Hiệu)

– Lên lớp theo TKB chiều

– Thi STKHKT cấp Tỉnh tại trường CĐSP Nam Định(đ/c Hiệu, Việt, Quân, Đặng Hiền, Kiên, Nam, Lượng và hs Hiếu, Mai Anh-9A)

4 08/01 – Lên lớp theo TKB sáng– Đ/c Hiệu, Đặng Hiền dự hội nghị giao dự toán ngân sách tại PGD– Thi STKHKT cấp Tỉnh tại trường CĐSP Nam Định(đ/c  Việt, Quân, Lụa, Nam và hs Hiếu, Mai Anh-9A) – Lên lớp theo TKB chiều

– Thi STKHKT cấp Tỉnh tại trường CĐSP Nam Định(đ/c Hiệu, Việt, Quân, Lụa, Đặng Hiền, Nam và hs Hiếu, Mai Anh-9A)

5 09/01  – Lên lớp theo TKB sáng

– Thi STKHKT cấp Tỉnh tại trường CĐSP Nam Định(đ/c  Quân)

– Bồi dưỡng HSG
6 10/01 – Lên lớp theo TKB sáng

 Họp Chi bộ sau tiết 4 tại khu Trung tâm chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

– Lên lớp theo TKB chiều

– 14h00′: Họp BGH bình xét công tác được giao của GV toàn trường tại khu Trung tâm

7 11/01 – Lên lớp theo TKB sáng

– 10h30′: Bình thi đua các tổ tại khu Trung tâm

– Lên lớp theo TKB chiều
CN 12/01 HỌP PHỤ HUYNH TOÀN TRƯỜNG  

                                                 Tân Thnh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu