LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 13

                                 (Áp dng t ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến 28 tháng 11 năm 2020 )

 

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp 7B – GVCN: Nguyễn Văn Thành   Lớp 8D– GVCN: Mai Thị Khuyên

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 30/11 – Chào cờ đầu tuần tại khu Trung tâm

– Lên lớp thực hiện TKB mới

– Kí duyệt KHBD(đ/c Việt, Hằng) 

– Dự giờ HT GVG

 Dự giờ HT GVG

– Nộp hồ sơ KHKT và STEM

– 16h30′: Chuẩn bị CSVC tại THCS Điền Xá(đ/c Việt chỉ đạo)

– Học sinh nghỉ

3 01/12 – Hội thi GVG cấp huyện  (Miền 1) tại THCS Điền Xá

– Học sinh nghỉ

– Hội thi GVG cấp huyện  (Miền 1) tại THCS Điền Xá

– Học sinh nghỉ

4 02/12  

– Lên lớp

 

– Ôn tập
5 03/12  

– Lên lớp

 

– Ôn tập
6 04/12 – Lên lớp

– Bình tuần tại khu Trung tâm

– Ôn tập
7 05/12  

– Lên lớp

 

– Ôn tập
CN 06/12  – Lao động Chủ nhật Xanh

– Chuẩn bị sản phẩm KHKT và STEM trưng bày tại THCS Nguyễn Hiền(từ 10/12/2020 đến 12/12/2020)

                                                                            Tân Thnh, ngày 27 tháng 11 năm 2020

                                                                                                   T/M nhà trường                                     

                                                                                                    HIU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã kí)                 

                                                                                                       Lê Đc Hiu