LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08(2018-2019)

Tháng Mười 12, 2018 4:47 chiều

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

                                                                (Áp dụng từ ngày 15 tháng 10 đến 20 tháng 10 năm 2018 )

Trực tuần khu Nam Tân Trực tuần khu Nam Thịnh
Lớp: 8B (đ/c Huế) Lớp: 6C (đ/c Ng.Phượng)

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 15/10 – Chào cờ đầu tuần 08- Ký duyệt KHBD

– Lên lớp theo TKB

– Buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 các nhóm chuyên môn bố trí dự giờ HT GVG

– Lên lớp theo TKB- 14h00′: Họp ban quản lý DTHT tại khu Nam Tân(đ/c Hiệu, Việt, Hằng, Đặng Hiền, Thoa)

– 16h30′:Họp ban thi đua

3 16/10 – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB
4 17/10 – Lên lớp theo TKB – Lên lớp theo TKB
5 18/10 – Lên lớp theo TKB – Dạy bù TKB thứ 2(24/9) nghỉ Trung thu 2018(đủ 4 tiết 3 sáng+ 1 chiều)– Bồi dường HSG K8,9

– Dự giờ HT GVG

6 19/10 – Lên lớp theo TKB- Thanh tra chuyên đề hồ sơ đ/c Hải

– Đón đoàn kiểm tra của công đoàn Huyện(đ/c Kiên, Đặng Hiền, Thoa, Là)

– Lên lớp theo TKB
7 20/10 – Lên lớp theo TKB– Bình tuần sau tiết 3 toàn trường tại khu Nam Tân(Chúc mừng 20/10 – Ban nữ công phụ trách) – Lên lớp theo TKB
CN 21/10

                                               Tân Thịnh, ngày 12 tháng 10 năm 2018

                                                                         T/M nhà trường                                             

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã kí)                 

                                                                           Lê Đức Hiệu