LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH CÔNG TÁC TUẦN 01

                                 (Áp dng t ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến 12 tháng 9 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 Lớp 9A – GVCN: Đặng Thị Thục   Lớp 8A – GVCN: Vũ Thị Thúy

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 07/9 – Ngày bắt đầu HKI– Kí duyệt KHBD(đ/c Việt, Hằng)

– Báo cáo nhanh sĩ số học sinh về PGD

– Ôn tập
3 08/9 – Lên lớp – Ôn tập
4 09/9 – Lên lớp – Ôn tập
5 10/9 – Lên lớp– Đ/c Hiệu duyệt kế hoạch năm học tại PGD

– Kiểm tra nền nếp đầu năm

+/ Khu Trung tâm: Đ/c Việt, Quân, Thục, Đặng Hiền, Thoa

+/ Khu Nam Tân: Đ/c Hằng, Thảo, Vũ Thúy, Lê Phương, Đức

(Đ/c Thảo – TPT Đội tổng hợp báo cáo HT)

– Bồi dưỡng HSG các khối
6 11/9 – Lên lớp– Bình tuần GV sau tiết 4 tại khu Trung tâm – Ôn tập– Đc Hiệu họp BCĐ trại thu 2020 tại UBND xã Tân thịnh
7 12/9  – Lên lớp– Bình tuần HS các lớp(GVCN,TPT Đội, BT Đoàn) – Ôn tập
CN 13/9 – Lao động vệ sinh+/ Khối 9: Khu trung tâm(Đ/c Hằng, Lụa, Giang, Đặng Hiền, Thắm, Hải, Lượng)

+/ Khối 8: Khu Nam Tân(Đ/c Hằng, V.Thúy, Sinh, Lợi, Khuyên, L.Phương, H.Phương, Là)

                                                 Tân Thnh, ngày 07 tháng 9 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu