LỊCH CÔNG TÁC TỪ 30/3 ĐẾN 04/4/2020

Tháng Ba 30, 2020 9:33 sáng

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH TRỰC  

                                 (Áp dng t ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến 04 tháng 4 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 30/3 – Đ/c Hiệu trực trường– HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO  – Đ/c Hiệu trực trường
3 31/3 – Đ/c Việt trực trường

 

– Đ/c Việt trực trường
4 01/4 – Đ/c Hằng trực trường

 

 – Đ/c Hằng trực trường
5 02/4 – Đ/c Hiệu trực trường

 

– Đ/c Hiệu trực trường
6 03/4 – Đ/c Việt trực trường

 

– Đ/c Việt trực trường
7 04/4 – Đ/c Hằng trực trường

 

– Đ/c Hằng trực trường
CN 05/4 – Đ/c Hiệu trực trường

 

– Đ/c Hiệu trực trường

                                                 Tân Thnh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu