LỊCH CÔNG TÁC TỪ 16/3 ĐẾN 29/3/2020

Tháng Ba 14, 2020 2:59 chiều

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH TRỰC  

                                 (Áp dng t ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến 29 tháng 3 năm 2020 )

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 16/3 1. BGH: Đ/c Hiệu2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Huyền, Quân, Kiên, Là, Hòa, Ước

+/ Khu Nam Tân: Đặng Phượng, Ngọc, Thành, Nhài

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

– Đ/c Hiệu
3 17/3 1. BGH: Đ/c Việt2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Dương, Đặng Hiền, Lụa, Thắm, Lợi, Lượng,

+/ Khu Nam Tân: Nguyễn Phượng, Vũ Hiền, Vũ Thúy, Sinh

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Việt
4 18/3 1. BGH: Đ/c Hằng2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Thục, Thọ, Hải, Hà Phương, Thơm

+/ Khu Nam Tân: Bùi Phương, Đức, Giang, Thu, Thoa 

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Hằng
5 19/3 1. BGH: Đ/c Hiệu2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Huyền, Quân, Kiên, Là, Hòa, Ước

+/ Khu Nam Tân: Đặng Phượng, Ngọc, Thành, Nhài

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Hiệu
6 20/3 1. BGH: Đ/c Việt2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Dương, Đặng Hiền, Lụa, Thắm, Lợi, Lượng,

+/ Khu Nam Tân: Nguyễn Phượng, Vũ Hiền, Vũ Thúy, Sinh

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Việt
7 21/3 1. BGH: Đ/c Hằng2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Thục, Thọ, Hải, Hà Phương, Thơm

+/ Khu Nam Tân: Bùi Phương, Đức, Giang, Thu, Thoa 

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Hằng
CN 22/3 NGHỈ  NGHỈ

     

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 23/3 1. BGH: Đ/c Hiệu2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Huyền, Quân, Kiên, Là, Hòa, Ước

+/ Khu Nam Tân: Đặng Phượng, Ngọc, Thành, Nhài

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

– Đ/c Hiệu
3 24/3 1. BGH: Đ/c Việt2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Dương, Đặng Hiền, Lụa, Thắm, Lợi, Lượng,

+/ Khu Nam Tân: Nguyễn Phượng, Vũ Hiền, Vũ Thúy, Sinh

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Việt
4 25/3 1. BGH: Đ/c Hằng2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Thục, Thọ, Hải, Hà Phương, Thơm

+/ Khu Nam Tân: Bùi Phương, Đức, Giang, Thu, Thoa 

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Hằng
5 26/3 1. BGH: Đ/c Hiệu2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Huyền, Quân, Kiên, Là, Hòa, Ước

+/ Khu Nam Tân: Đặng Phượng, Ngọc, Thành, Nhài

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Hiệu
6 27/3 1. BGH: Đ/c Việt2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Dương, Đặng Hiền, Lụa, Thắm, Lợi, Lượng,

+/ Khu Nam Tân: Nguyễn Phượng, Vũ Hiền, Vũ Thúy, Sinh

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Việt
7 28/3 1. BGH: Đ/c Hằng2. GV:(Lao động vệ sinh – Không phải trực)

+/ Khu Trung Tâm: Đ/c Thục, Thọ, Hải, Hà Phương, Thơm

+/ Khu Nam Tân: Bùi Phương, Đức, Giang, Thu, Thoa 

– Đ/c Nam, Đỗ Thúy tập VN tại TH Nam Tân

– Đ/c Thảo tập đội Danh dự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã

 – Đ/c Hằng
CN 29/3 NGHỈ  NGHỈ

 

                                                      Tân Thnh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu