LỊCH CÔNG TÁC TỪ 09/3 ĐẾN 15/3/2020

Tháng Ba 9, 2020 2:22 chiều

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LCH TRỰC  

                                 (Áp dng t ngày 09 tháng 3 năm 2020 đến 15 tháng 3 năm 2020 )

Trực tuần khu Trung tâm Trực tuần khu Nam Tân
 

 

 THỨ NGÀY  BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
2 09/3 – Đ/c Hiệu trực trường – Đ/c Hiệu trực trường
3 10/3 – 7h30′: đ/c Hiệu họp tại UBND xã– Khu Trung tâm: Lao động vệ sinh trường lớp: Đ/c Việt, Huyền, Quân, Kiên, Là, Hòa, Lượng, Ước, Dương, Đặng Hiền, Lụa, Thắm, Lợi, Thảo, Thục, Thọ, Hải 

– Khu Nam Tân: Lao động vệ sinh trường lớp: Đ/c Hằng, Đặng Phượng, Ngọc, Thành, Nam, Nhài, Thơm, Nguyễn Phượng, Vũ Hiền, Vũ Thúy, Đỗ Thúy, Sinh, Hà Phương, Bùi Phương, Đức, Giang, Thu, Thoa 

 – Đ/c Việt trực trường
4 11/3 – Đ/c Hằng trực trường  – Đ/c Hằng trực trường
5 12/3  – Đ/c Kiên trực trường – Đ/c Kiên trực trường
6 13/3 – Khu Trung tâm: Lao động vệ sinh trường lớp: Đ/c Việt, Huyền, Quân, Kiên, Là, Hòa, Lượng, Ước, Dương, Đặng Hiền, Lụa, Thắm, Lợi, Thảo, Thục, Thọ, Hải– Khu Nam Tân: Lao động vệ sinh trường lớp: Đ/c Hằng, Đặng Phượng, Ngọc, Thành, Nam, Nhài, Thơm, Nguyễn Phượng, Vũ Hiền, Vũ Thúy, Đỗ Thúy, Sinh, Hà Phương, Bùi Phương, Đức, Giang, Thu, Thoa  – Đ/c Hiệu trực trường
7 14/3  – Đ/c Việt trực trường – Đ/c Việt trực trường
CN 15/3  – Đ/c Hằng trực trường  – Đ/c Hằng trực trường

                                                 Tân Thnh, ngày 08 tháng 3 năm 2020

                                                                     T/M nhà trường                                             

                                                                     HIU TRƯỞNG

                                                                           (Đã kí)                 

                                                                       Lê Đc Hiu