Phân công lao động vệ sinh ngày 17/3/2019

Tháng Ba 14, 2019 9:46 sáng

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH CÁC KHU VỰC TRONG XÃ TÂN THỊNH

Ngày 17/3/2019

 

LỚP CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH LỚP BGH
8A Từ đường 21(khu trạm xá) đến cầu Vũ Lao Đ/c Vũ Thúy, Thoa, Đặng Hiền Đ/c Việt
8C Nhà xe GV, Hs, xung quanh cổng và từ cổng ra đường 21 Đ/c Đặng Phượng, Thắm Đ/c Việt
9A Trong, ngoài trường khu Nam Tân(xung quanh cổng, sân TD, sân trước T.Viện ) Đ/c Thục Đ/c Hằng
9B Trong trường khu Nam Tân(Vườn cảnh, sân văn phòng) Đ/c Lợi Đ/c Hằng
9C Trong trường khu Trung tâm(sân, vườn, sân TD) Đ/c Lụa, Bùi Phương Đ/c Việt