Thầy – Trò trường THCS Hoàng Ngân hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020

BEFBF689-558B-4284-ADB0-08021359C658

0C2DA0EA-06F3-4B6B-93F6-0D3A0037ABAB

49A6F0D1-8A19-40A5-BFA7-91DD2E42F768

C4EEB903-A02C-499B-BD90-B5F46A123D9E

AF1E4BDB-2CEB-4740-97EE-AFEAB7B616DB

1C59B2D0-FD6F-4AEC-A095-DC4018C691A4

35CC9D99-AC02-40F7-94F5-87EB76A4E403

0555F2EC-AA02-4B34-A136-109F7A42A8B8

0BB7FB6F-0819-4637-AA7F-ED0984E14065

B229DD39-B0BB-43CB-B444-E81E2E8B6F49

594F2501-4957-4739-AE5F-8FF2E3A8D276

44A60005-C914-418F-B6C9-A11FD8031AF8

EBCA5CEF-5980-4E69-AA63-1C0BCAC5FF46