CHI BỘ ĐẢNG

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN 1 LÊ ĐỨC HIỆU Bí thư Hiệu Trưởng 2 PHẠM THỊ THU HẰNG Phó bí thư  Phó Hiệu…

BAN GIÁM HIỆU

Trường THCS Hoàng Ngân DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU Năm học : 2017 – 2018 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú Số điện thoại 1 Lê Đức Hiệu

TỔ TỰ NHIÊN

Trường THCS Hoàng Ngân DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN Năm học : 2017-2018 STT Họ và tên CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN 1 VŨ THỊ THU THUÝ Tổ trưởng ĐHSP  Toán 2 TRẦN THỊ LỢI Tổ phó ĐHSP  Toán 3 TỐNG XUÂN ƯỚC CĐSP…

TỔ XÃ HỘI

Trường THCS Hoàng Ngân DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI Năm học : 2017-2018 STT Họ và tên CHỨC VỤ GHI CHÚ 1 LÂM THỊ LỤA Tổ trưởng ĐHSP Văn 2 ĐẶNG THỊ THỤC Tổ phó ĐHSP Văn 3 PHẠM THỊ THIỆN CĐSP Văn 4 TRẦN THỊ HUẾ ĐHSP…

VĂN PHÒNG

Trường THCS Hoàng Ngân DANH SÁCH  TỔ VĂN PHÒNG Năm học : 2017 – 2018 STT Họ và tên CHỨC VỤ GHI CHÚ 1 ĐẶNG THỊ THU HIỀN Kế toán Trung cấp kế toán 2 NGUYỄN THỊ THOA y…