CHI BỘ ĐẢNG

  CHI BỘ TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                            …

BAN GIÁM HIỆU

Trường THCS Hoàng Ngân DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU Năm học : 2017 – 2018 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú Số điện thoại 1 Lê Đức Hiệu

TỔ TỰ NHIÊN

Trường THCS Hoàng Ngân DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN Năm học : 2019 – 2020 STT Họ và tên CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN 1 VŨ THỊ THU THUÝ Tổ trưởng ĐHSP  Toán 2 TRẦN THỊ LỢI Tổ phó ĐHSP  Toán 3 TỐNG…

TỔ XÃ HỘI

Trường THCS Hoàng Ngân DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI Năm học : 2019 – 2020   STT Họ và tên CHỨC VỤ GHI CHÚ 1 LÂM THỊ LỤA Tổ…

VĂN PHÒNG

Trường THCS Hoàng Ngân DANH SÁCH  TỔ VĂN PHÒNG Năm học : 2017 – 2018 STT Họ và tên CHỨC VỤ GHI CHÚ 1 ĐẶNG THỊ THU HIỀN Kế toán Trung cấp kế toán 2 NGUYỄN THỊ THOA y…