C284CAC0-C03C-4728-ADFF-23BED07795F1

Ngày chủ nhật xanh

Những hình ảnh Thầy và trò trường THCS Hoàng Ngân tham gia lao động vệ sinh môi trường …