phong-canh

NGÀY HỘI STEM VÀ CUỘC THI STKHKT NĂM 2019

         Thực hiện công văn số 277/PGDĐT-THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực, ngay từ đầu năm học 2019-2020, trường THCS Hoàng Ngân đã phát động phong trào giáo…
IMG_7866

LỊCH TRỰC (16/4/2019)

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC NĂM HỌC 2018 – 2019 (Áp dụng từ 16 tháng 4 năm 2019) THỨ TRỰC KHU TRUNG…