IMG_7866

LỊCH TRỰC (16/4/2019)

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC NĂM HỌC 2018 – 2019 (Áp dụng từ 16 tháng 4 năm 2019) THỨ TRỰC KHU TRUNG…

Thông báo kế hoạch nhận học sinh hè 2015

Tất cả học sinh xin vào học phải đăng ký học hè để làm quen với nề nếp của nhà trường, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Sau khóa hè, nếu học sinh có tiến bộ, thích nghi với sinh…