LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25                                  (Áp dụng từ ngày 01 tháng 3 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24                                  (Áp dụng từ ngày 22 tháng 02 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23                                  (Áp dụng từ ngày 15 tháng 02 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22                                  (Áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21                                  (Áp dụng từ ngày 25 tháng 01 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20                                  (Áp dụng từ ngày 18 tháng 01 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19                                  (Áp dụng từ ngày 11 tháng 01 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18                                  (Áp dụng từ ngày 04 tháng 01 năm 2021…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17                                  (Áp dụng từ ngày 28 tháng 12 năm 2020…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16                                  (Áp dụng từ ngày 21 tháng 12 năm 2020…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15                                  (Áp dụng từ ngày 14 tháng 12 năm…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14                                  (Áp dụng từ ngày 07 tháng 12 năm…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13                                  (Áp dụng từ ngày 23 tháng 11 năm…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12                                  (Áp dụng từ ngày 23 tháng 11 năm…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 – 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 – 11

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10                                  (Áp dụng từ ngày 09 tháng 11…