LCT

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 30/3 ĐẾN 04/4/2020

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH TRỰC                                    (Áp dụng từ ngày 30 tháng 3 năm…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 16/3 ĐẾN 29/3/2020

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH TRỰC                                    (Áp dụng từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 09/3 ĐẾN 15/3/2020

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH TRỰC                                    (Áp dụng từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 đến…
LCT

LỊCH TRỰC TỪ 02-3 ĐẾN 8-3

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH TRỰC                                    (Áp dụng từ ngày 02 tháng 3 năm 2020 đến…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25-26

BẢNG PHẦN CÔNG LỊCH TRỰC TRƯỜNG  PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VIRUT CORONA GÂY RA Thứ
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24                                  (Áp dụng từ ngày 10…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23                                   (Áp dụng từ ngày 03…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22                                   (Áp dụng từ ngày 27…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21                                   (Áp dụng từ ngày 13…