LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13                                  (Áp dụng từ ngày 23 tháng 11 năm…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12                                  (Áp dụng từ ngày 23 tháng 11 năm…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 – 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 – 11

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10                                  (Áp dụng từ ngày 09 tháng 11…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09                                  (Áp dụng từ ngày 02 tháng 11…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08                                  (Áp dụng từ ngày 26 tháng 10…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07                                  (Áp dụng…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06                                  (Áp dụng…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05                                  (Áp dụng…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04                                  (Áp dụng từ ngày 28 tháng…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03                                  (Áp dụng từ ngày 21 tháng…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02                                  (Áp dụng từ ngày 14 tháng…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01                                  (Áp dụng từ ngày 07 tháng…
LỊCH CÔNG TÁC(Từ 31/8 đến 05/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC(Từ 31/8 đến 05/9/2020)

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                                   (Áp dụng từ ngày 31 tháng…