LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21                                   (Áp dụng từ ngày 13…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20                                   (Áp dụng từ ngày 06…
anh-bia-facebook-tet-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19                                   (Áp dụng từ ngày…
thiep-chuc-tet-2019-dep-chia-se-tai-nguyen-25bed3cb2719d7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18                                   (Áp dụng từ ngày 23…
thiep-chuc-tet-2019-dep-chia-se-tai-nguyen-25bed3cb2719d7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17                                   (Áp dụng từ ngày 16…
thiep-chuc-tet-2019-dep-chia-se-tai-nguyen-25bed3cb2719d7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16                                   (Áp dụng từ ngày 09…
thiep-chuc-tet-2019-dep-chia-se-tai-nguyen-25bed3cb2719d7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15                                   (Áp dụng từ ngày 02…
thiep-chuc-tet-2019-dep-chia-se-tai-nguyen-25bed3cb2719d7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14                                   (Áp dụng từ ngày 25…
thiep-chuc-tet-2019-dep-chia-se-tai-nguyen-25bed3cb2719d7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13                                   (Áp dụng từ ngày 18…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12                                   (Áp dụng từ ngày 11…