LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03                                  (Áp dụng từ ngày 21 tháng…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02                                  (Áp dụng từ ngày 14 tháng…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01                                  (Áp dụng từ ngày 07 tháng…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC(Từ 31/8 đến 05/9/2020)

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                                   (Áp dụng từ ngày 31 tháng…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC(Từ 15/6 đến 20/6/2020)

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                                   (Áp dụng từ ngày 15 tháng…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC(Từ 08/6 đến 13/6/2020)

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                                   (Áp dụng từ ngày 08 tháng…