LCT

LỊCH CÔNG TÁC(Từ 15/6 đến 20/6/2020)

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                                   (Áp dụng từ ngày 15 tháng…
LCT

LỊCH CÔNG TÁC(Từ 08/6 đến 13/6/2020)

TRƯỜNG THCS HOÀNG NGÂN                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                                   (Áp dụng từ ngày 08 tháng…