phong-canh

NGÀY HỘI STEM VÀ CUỘC THI STKHKT NĂM 2019

         Thực hiện công văn số 277/PGDĐT-THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực, ngay từ đầu năm học 2019-2020, trường THCS Hoàng Ngân đã phát động phong trào giáo…

Kế hoạch Hội thi GVG cấp Tỉnh năm học 2018-2019

  KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH Năm học: 2018 – 2019 – Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo…